PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022

PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022

PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022 INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST MÔŽEME DEFINOVAŤ AKO RESPIRAČNÉ OCHORENIA, KTORÉ VYVRCHOLIA INFEKCIOU PRINOSOVÝCH...
ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL metódy Cieľom štúdie bolo hodnotenie účinku probiotík (kmeňov BB-12® a LGG®) u zdravých vysokoškolských...
VPLYV KMEŇA BIFIDOBACTERIUM (BB-12®)

VPLYV KMEŇA BIFIDOBACTERIUM (BB-12®)

VPLYV KMEŇA BIFIDOBACTERIUM (BB-12®) Patogenéza detskej koliky nie je v súčasnosti úplne objasnená. Zdá sa, že v nej zohráva úlohu črevná mikrobiota, čo podporuje potenciálny terapeutický prínos probiotík. Ciele tejto štúdie sú vyhodnotiť mieru zníženia priemernej...
FUNKČNÉ PORUCHY TRÁVIACEHO TRAKTU U DETÍ

FUNKČNÉ PORUCHY TRÁVIACEHO TRAKTU U DETÍ

FUNKČNÉ PORUCHY TRÁVIACEHO TRAKTU U DETÍ Funkčné poruchy tráviaceho traktu (FGID) vedú k diskomfortu dojčiat a batoliat, ale aj rodičov. Nemusí ísť o „patologické“ prejavy, ale o prejavy pri adaptácii. Tieto prejavy bývajú prechodné a d ieťa závažnejšie neohrozujú....