L. RHAMNOSUS LGG AKO ADJUVANS PRE ŽIVÚ ATENUOVANÚ VAKCÍNU PROTI CHRÍPKE U ZDRAVÝCH DOSPELÝCH: RANDOMIZOVANÁ, DVOJITO ZASLEPENÁ, PLACEBOM KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA  

L. RHAMNOSUS LGG AKO ADJUVANS PRE ŽIVÚ ATENUOVANÚ VAKCÍNU PROTI CHRÍPKE U ZDRAVÝCH DOSPELÝCH: RANDOMIZOVANÁ, DVOJITO ZASLEPENÁ, PLACEBOM KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA  

L. RHAMNOSUS LGG AKO ADJUVANS PRE ŽIVÚ ATENUOVANÚ VAKCÍNU PROTI CHRÍPKE U ZDRAVÝCH DOSPELÝCH: RANDOMIZOVANÁ, DVOJITO ZASLEPENÁ, PLACEBOM KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA metódy V kontrolovaná pilotnej štúdii sa sledovalo, či LGG zlepší mieru sérokonverzie po podaní živej...
KOMBINÁCIA PROBIOTÍK L. RHAMNOSUS, LGG A BIFIDOBACTERIUM, BB-12 MÁ OBMEDZENÝ ÚČINOK NA BIOMARKERY IMUNITY A ZÁPALU U STARŠÍCH ĽUDÍ V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: VÝSLEDKY ŠTÚDIE PRINCESS („PROBIOTICS TO REDUCE INFECTIONS IN CARE HOME RESIDENTS“). RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA. 

KOMBINÁCIA PROBIOTÍK L. RHAMNOSUS, LGG A BIFIDOBACTERIUM, BB-12 MÁ OBMEDZENÝ ÚČINOK NA BIOMARKERY IMUNITY A ZÁPALU U STARŠÍCH ĽUDÍ V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: VÝSLEDKY ŠTÚDIE PRINCESS („PROBIOTICS TO REDUCE INFECTIONS IN CARE HOME RESIDENTS“). RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA. 

KOMBINÁCIA PROBIOTÍK L. RHAMNOSUS, LGG A BIFIDOBACTERIUM, BB-12 MÁ OBMEDZENÝ ÚČINOK NA BIOMARKERY IMUNITY A ZÁPALU U STARŠÍCH ĽUDÍ V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: VÝSLEDKY ŠTÚDIE PRINCESS („PROBIOTICS TO REDUCE INFECTIONS IN CARE HOME RESIDENTS“). RANDOMIZOVANÁ...
PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ

PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ

PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ metódy Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť účinnosť probiotickej suplementácie na infekcie horných dýchacích ciest a...