PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ

bolest brucha

metódy

Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť účinnosť probiotickej suplementácie na infekcie horných dýchacích ciest a zápalové markery u vrcholových športovcov. Autori do analýzy zaradili celkovo 14 článkov.

výsledky

Meta-analýza síce nepreukázala signifikantný vplyv suplementácie probiotík na počet dní choroby alebo priemerný počet a trvanie epizód infekcií horných dýchacích ciest, avšak bol zaznamenaný významný vplyv suplementácie probiotík na celkové skóre závažnosti symptómov.

záver

Táto meta-analýza poskytuje dôkaz, že suplementácia probiotikami, najmä medzi profesionálnymi športovcami, je účinným spôsobom, ako znížiť celkové skóre závažnosti symptómov infekcií horných dýchacích ciest.
čo nové prináša článok?

• Štúdia prináša dôkazy o efektivite preventívneho užívania probiotík pri manažmente infekcií horných dýchacích ciest u vrcholových športovcov. Športovci sú špecifickou časťou populácie, pretože u nich dochádza k fyzicky náročnému, nárazovému aj dlhotrvajúcemu intenzívnemu cvičeniu, nedostatočnému odpočinku a spánku, emočnému stresu a neštandardnej výžive. Ich fyzický výkon a športové úspechy môžu významne ovplyvniť práve infekcie dýchacích ciest.

REFERENCIE

Łagowska K, Bajerska J. Eff ects of probiotic supplementation on respiratory infection and immune function in athletes: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [published online ahead of print, 2021 Jan 22]. J Athl Train. 2021;56(11):1213-1223. doi:10.4085/592-20

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.