BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS BB-12® PRI ZNIŽOVANÍ RIZIKA INFEKCIÍ V RANOM DETSTVE

clanok-2-img

metódy

Cieľom štúdie je posúdiť vplyv podávania Bifi dobacterium animalis subsp. lactis BB-12® (BB-12®) na riziko akútnych infekčných ochorení u zdravých detí. V tejto dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii bolo 109 1-mesačných dojčiat náhodne zaradených do dvoch skupín: 1. skupina, ktorá dostávala tabletu obsahujúcu BB-12® (n = 55) alebo 2. skupina, ktorá dostávala placebo (n = 54). Intervencia sa podávala dojčatám dvakrát denne (denná dávka BB-12® = 10 miliárd baktérií) až do veku 2 rokov pomocou inovatívneho cumlíka za postupného uvoľňovania alebo lyžičkou.

výsledky

U dojčiat, ktorým sa podával kmeň BB-12® sa pozorovalo o 13 % menej infekcií dýchacích ciest (87 % vs. 100 %; P = 0,033) v porovnaní s deťmi s placebom. Medzi skupinami sa nepozorovali žiadne významné rozdiely v hlásených gastrointestinálnych symptómoch, zápale stredného ucha alebo horúčke. Základné charakteristiky oboch skupín boli podobné, rovnako ako dĺžka dojčenia.

záver

Podávanie kmeňa BB-12® v ranom detstve môže znížiť výskyt infekcií dýchacích ciest.
čo nové prináša článok?

• U zdravých detí sa zistilo signifikantné zníženie prevalencie infekcií dýchacích ciest počas prvých 2 rokov života v dôsledku kontrolovanej suplementácie BB-12®.
• Zníženie bolo výraznejšie počas prvých 8 mesiacov.

REFERENCIE

Taipale TJ, Pienihäkkinen K, Isolauri E, Jokela JT, Söderling EM. Bifi dobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in early childhood. Pediatr Res. 2016;79(1-1):65-69. doi:10.1038/pr.2015.174

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.