PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ

PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ

PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ metódy Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť účinnosť probiotickej suplementácie na infekcie horných dýchacích ciest a...
PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022

PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022

PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022 INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST MÔŽEME DEFINOVAŤ AKO RESPIRAČNÉ OCHORENIA, KTORÉ VYVRCHOLIA INFEKCIOU PRINOSOVÝCH...
ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL metódy Cieľom štúdie bolo hodnotenie účinku probiotík (kmeňov BB-12® a LGG®) u zdravých vysokoškolských...